Διαθέτουμε άριστη τεχνική κατάρτιση & 20ετή εμπειρία
στη μελέτη & εγκατάσταση επαγγελματικών ψυκτικών εργασιών

Καλέστε μας