Η εταιρεία Rakitzisclima είναι επίσημος συνεργάτης και αντιπρόσωπος της εταιρείας Veluda η οποία εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης, πιστοποιημένα από τους  DQS και IQNet, τους κορυφαίους διαπιστευμένους οργανισμούς αξιολόγησης παγκοσμίως, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης, σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

ISO 9001:2015 Διαχείριση ποιότητας

ISO 22000 Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 14001:2015 Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τα προϊόντα της εταιρείας Veluda φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες: 2014/35/EU, 2014/30/EU: Συστήματα καθαρισμού νερούψύκτεςφίλτρααποσκληρυντές.
Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

O όμιλος εταιρειών Veluda συμμορφώνεται με τις νομοθετικές οδηγίες 98/83/ΕΚ και 2015/1787, αλλά και με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τους εξοπλισμούς επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η εταιρεία Veluda είναι ενεργό μέλος του παγκόσμιου οργανισμού ποιότητας νερού  Water Quality Association και του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου Hellenic Water Association.

Φίλτρα και μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης της εταιρείας Veluda έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από τον αμερικάνικο δημόσιο οργανισμό υγείας και ασφάλειας NSF.

PISTOPOIISEIS-2020.jpg

Η εταιρεία Veluda διαθέτει Τμήμα Ποιότητας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Το τμήμα διεξάγει συνεχείς μηχανολογικούς ελέγχους στα προϊόντα, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους ποιότητας νερού. Η χημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού ελέγχεται με εργαστηριακές δοκιμές που διενεργούνται από διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο.

Ακόμη το  Τμήμα Ποιότητας διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, καθώς και στα υποκαταστήματα και τους συνεργάτες της.
Επιπρόσθετα, επιθεωρήσεις γίνονται και σε εργοστάσια προμηθευτών, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας της εταιρείας.
Η συνεργασία με νέο προμηθευτή γίνεται μόνο εφόσον διαθέτει πλήρη φάκελο πιστοποιητικών και τηρεί τις προϋποθέσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.