Μούφα BS2

8,00 

Μούφα
Bosch-Siemens
VS52,BS 52,VS 7