Σωλήνας 35mm Bosch Miele Siemens

20,00 

Σωλήνας 35mm 
Bosch Miele Siemens
τηλεσκοπικός chrome 2 x 50 cm