Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Veluda V.High 1000

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Veluda V.High 1000

*Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα εγκατάστασης.

  • Παραγωγή 150 lt/hour ή 3600 lt/day
  • 30% rejection
  • Αγωγιμόμετρο Digital
  • Αντικαθαλωτική αντλία
  • Προφίλτρα 3x 20″ *2,5″
  • (10 PP5m – 10″ G.A.C. – 10″ CTO)
  • Filmtec 2x R/O BW 30-2540 dry
  • Motor 0.5 cv + Pump 600 AISI
  • With Electric Control Panel MWG