Χειρολαβή X354 35mm

8,50 

Χειρολαβή 35mm
Με Miele κλείδωμα