Βάση Κεντρικής Βαλβίδας Fissler

35,00 

Βάση Κεντρικής Βαλβίδας Fissler

Vitavit Royal
Blue Dream
Alta
Solar

FISSLER
BLUE DREAM – PRIMAVERA – CENIT 8LT, BLUE DREAM – PRIMAVERA – CENIT 6LT, BLUE DREAM – PRIMAVERA – CENIT 10LT, CARINA 6LT, CARINA 8LT, CARINA 10LT, CORONAL 6LT, CORONAL 8LT, CORONAL 10LT, SOLAR 6LT, SOLAR 8LT, SOLAR 10LT, BLUE DREAM – MEDITERANEO 6 LT., BLUE DREAM – MEDITERANEO 8 LT., BLUE DREAM – MEDITERANEO 10 LT., BLUE DREAM, CARINA, CENIT PRIMAVERA, VITAVIT ROYAL BLACK 18cm, VITAVIT ROYAL (ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ/HEAT SPREAD), BLUE DREAM QUATRO PAN SET, VITAVIT ROYAL QUATRO PAN SET, VITAVIT ROYAL BLACK 22cm, VITAVIT ROYAL BLACK 26cm