ΣΕΤ Φίλτρων αντίστροφης όσμωσης Veluda Smart w/o pump quick filters

96,20 

ΣΕΤ Φίλτρων αντίστροφης όσμωσης Veluda Smart w/o pump quick filters

*Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα εγκατάστασης.

ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ:

  1. Κοκκοειδής ενεργός άνθρακας, GAC
  2. Πολυπροπυλένιο 1m
  3. Μεμβράνη αφαλάτωσης 50 GPD 0,0001m
  4. Ενισχυμένος Κοκκοειδής ενεργός άνθρακας, PAC